Tất cả tin tức

Xử lý chống thấm giữa 2 nhà sao cho hiệu quả?

Trong khi xử lý chống thấm cho ngôi nhà của bạn, ngoài những hạng mục như chống thấm mái, chống thấm nhà vệ sinh, sân thượng,... thì việc xử lý chống thấm giữa 2 nhà cũng rất cần thiết. Đặc biệt là khi nhà bạn được xây sát với 2 nhà ở 2 bên thì việc chống thấm cẩn thận...