Mùng 8 tháng 3 là ngày gì ?

Mùng 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ, được tổ chức hàng năm vào ngày này để tôn vinh và kỷ niệm những đóng góp của phụ nữ đối với xã hội và nâng cao vai trò của họ trong các lĩnh vực khác nhau.

Nguồn gốc ngày mùng 8 tháng 3

Nguồn gốc ngày Mùng 8 tháng 3 có thể được truy nguyên về một cuộc biểu tình của phụ nữ tại Mỹ vào năm 1908. Cuộc biểu tình này được tổ chức bởi các phụ nữ nhằm đòi quyền bình đẳng và công bằng cho phụ nữ trong công việc và cuộc sống. Năm 1910, cuộc hội nghị Quốc tế Phụ nữ được tổ chức tại Copen-hagen, Đan Mạch, và một cuộc thảo luận về quyền của phụ nữ trong xã hội và kinh tế đã được tiến hành. Tại cuộc hội nghị này, ngày Mùng 8 tháng 3 được chọn làm ngày Quốc tế Phụ nữ, và từ đó ngày này đã trở thành một dịp để tôn vinh các thành tựu và nỗ lực của phụ nữ trên toàn thế giới.

Ý nghĩa ngày mùng 8 tháng 3

Ý nghĩa của ngày Mùng 8 tháng 3 là tôn vinh và kính trọng những đóng góp của phụ nữ cho xã hội và giúp nâng cao vai trò của họ trong các lĩnh vực khác nhau, từ công việc cho đến chăm sóc gia đình. Ngoài ra, ngày này cũng là dịp để nhấn mạnh và giải quyết những vấn đề chung của phụ nữ, như phân biệt giới tính, quyền bình đẳng và các vấn đề sức khỏe liên quan đến phụ nữ.

Trên thế giới, ngày Mùng 8 tháng 3 được tổ chức bằng nhiều cách khác nhau, từ các cuộc biểu tình cho đến các hoạt động tình nguyện, chương trình giáo dục và các sự kiện văn hóa. Các hoạt động này nhằm tăng cường nhận thức và tôn vinh những đóng góp quan trọng của phụ nữ cho xã hội và góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ.